Napíšte alebo zavolajte pre nezáväznú konzultáciu zdarma.

Amres, občianske združenie
Nevädzová 6/E
821 01 Bratislava
Slovenská republika

IČO 51894785

Bankové spojenie:
SK28 1100 0000 0029 4306 2353

Ing. Zdenko Miko
predseda OZ

0917 108 108
info@ozamres.sk

… alebo nám napíšte na facebooku

Close Menu